Thyreoideaskintigrafi

​​​​

​​Indikation

Benyttes ved en række thyreoideasygdomme, fx til at skelne mellem diffus og multinodøs struma samt til vurdering af “knude” på halsen (malignitetsrisiko).

Princip

Glandula thyreoidea koncentrerer jodid og beslægtede anioner, heriblandt pertechnetat. Efter indgift af radioaktivet mærket pertechnetat (99mTc-pertechnetat) vil aktiviteten fordeles svarende til kirtlens funktion, og der vil således mangle eller være nedsat aktivitet svarende til fx cyster og supprimeret væv.

Praktisk udførelse

Ca. 30 min efter indgift af 99mTc-pertechnetat intravenøst optages skintigrammer ved hjælp af gammakamera. Der optages dels oversigtsbillede samt pin-hole billede (større opløsningsevne). Såfremt der findes relevant, suppleres med ultralydsundersøgelse​

Forberedelse af patient

Ingen. Patienten bør dog ikke have fået tilført thyreoideahormon eller jodholdige præparater (hostemedicin, vitaminpiller eller lignende) 2-3 uger inden undersøgelsen. 

Varighed

Undersøgelsen varer samlet ½-1 time. 

Strålebelastning

Ca. 0,5 mSv (gennemsnitlig baggrundsstråling i Danmark: 3 mSv/år).

Tolkning

Skintigrammerne indeholder information om kirtelens form, størrelse, lejring og aktivitetsfordeling. Tolkningen afhænger til dels af kliniske fund samt at thyreoideafunktionsprøver.


Redaktør