Renografi

​​Indikation

Benyttes ved en række tilstande, hvor der ønskes en vurdering af den enkelte nyres funktion og afløbsforhold. Endvidere fås grov information om morfologi. Undersøgelsen er således indiceret ved såvel medicinsk som kirurgisk nyrelidelse. Eksempler på anvendelse er kontrol af nyrefunktion ved nyre- eller uretersten, vurdering af nyrefunktion forud for nefrektomi samt i forbindelse med udredning af mulig renal/renovaskulær årsag til hypertension.

Princip

DTPA udskilles udelukkende ved glomerulær filtration i nyrerne. Efter indgift at radioaktivt mærket DTPA (99mTc-DTPA) er hastigheden hvormed aktiviteten optages i nyrerne (optagefasen) derfor udtryk for nyrefunktionen (GFR). Ved at undersøge hvorledes aktiviteten atter forsvinder i afløbsfasen opnås information om afløbsforhold.

Praktisk udførelse

Patienten placeres under et gammakamera, hvorefter der indgives en iv bolus injektion af 99mTc-DTPA. Ved hjælp af gammakameraet laves dynamiske optagelser i de efterfølgende 21 min. Ved efterfølgende databehandling optegnes renogrammer og beregnes estimeret GFR samt afløbsparametre for hver nyre. Patienten lader vandet før og efter undersøgelsen for at vurdere diuresen.

Forberedelse af patient

Patienten skal drikke mindst 750 ml vand en time inden undersøgelsen, eller hydreres tilsvarende på anden vis. 

Varighed

Undersøgelsen varer samlet ½-1 time.

Strålebelastning

Ca. 1,5 mSv (gennemsnitlig baggrundsstråling i Danmark: 3 mSv/år).​

Tolkning

Skintigrammerne vurderes mhp morfologiske forhold. Nyrefunktionen vurderes absolut og relativ for hver nyre. Endvidere vurderes afløbsforhold.Redaktør