Ortostatisk blodtryksmåling

​Indikation 

Benyttes ved gentagne synkopetilfælde, hvor neurologisk, kardiologisk og otogen årsag menes udelukket. Ved familiehistorie med synkoper eller pludselig død bør undersøgelsen forudgås af Holter-monitorering gennem 48 timer.

Princip

Ved vippetest fremkaldes et gradvist fald i det centrale blodvolumen og venstre ventrikels slutsystoliske volumen reduceres parallelt hermed. Det slutsystoliske volumen når en kritisk lav værdi i det øjeblik, at venstre ventrikels vægge kan mødes under kontraktionen. Receptorer i væggen sender på dette tidspunkt formentlig impulser til det kardioinhibitoriske center i hjernestammen, hvorved sympaticustonus mindskes og vagustonus øges. Disse ændringer i det autonome nervesystems aktivitet fører til vasodilatation og bradykardi. Hvis den synkope, der fremkaldes, domineres af vasodilatation, taler man om en vasodepressor synkope, mens man ved dominerende bradykardi taler om en kardioinhibitorisk synkope. Kontinuerlig monitorering af puls og blodtryk fra slag til slag er nødvendig for at kunne differentiere mellem de nævnte synkopeformer.

Praktisk udførelse

Patienten anbringes på et elektrisk vippeleje. Der påsættes elektroder til monitorering af hjertefrekvens og ekg, og der monteres en lille blodtryksmanchet om 1. eller 2. finger til kontinuert måling af blodtryk. Efter mindst 10 minutters liggende hvile måles hjertefrekvens og blodtryk i en ti minutters periode, hvorefter lejet vippes til 60 grader og målingerne fortsætter i 20 minutter eller til der udløses symptomer og puls- og/eller blodtryksfald. Hvis der ikke fremkommer symptomer indgives 0,4 mg Nitroglycerin sublingualt og der monitoreres i yderligere ti minutter Der måles herefter i yderligere fem minutter i horisontal lejring.
Efter testen på vippeleje foretages undersøgelse af det autonome nervesystem (se venligst denne). Undertiden suppleres med Holter-monitorering. 

Forberedelse af patienten

Undersøgelsen kræver ingen særlige forberedelser, men det vil være en fordel hvis patienten ikke er medicineret på undersøgelsestidspunktet. Eventuel behandling med beta-adrenoceptorantagonister bør være seponeret senest fem døgn før undersøgelsen. 

Varighed

Undersøgelsen varer samlet ca. 2 timer.

Tolkning

Ændringer i hjertefrekvens og blodtryk sammenholdes med patientens symptomer og anamnese. Patienter med synkope under undersøgelsen klassificeres som anført ovenfor og får en forklaring på de mulige sammenhæng i besvimelsestilfældene. Ved abnormt udfald gives i reglen behandlingsvejledning og/eller forslag til supplerende undersøgelser. Dette følges op ved en enkelt ambulant kontrol eller ved telefonkonsultation.


Redaktør