Myokardieskintigrafi

​Indikationer

Mistanke om betydende koronararteriesygdom - typisk hos patienter, hvor mistanken ikke har kunnet bekræftes/afkræftes efter arbejdsbelastningsundersøgelse, eller hvor arbejdsbelastningsundersøgelse ikke kan gennemføres.

Kontraindikationer

Der knytter sig ingen kontraindikationer til selve skintigrafien. Ved tilhørende arbejdsbelastnings-undersøgelse gælder retningslinierne som anført under Arbejds-ekg. 

Ved anvendelse af Dipyridamol til stress gælder flg. kontraindikationer:
  • Ustabil angina pectoris
  • Overledningsforstyrrelser
  • Svær aortastenose
  • Svær astma
Ved anvendelse af Dobutaminbelastning (inklusiv Atropin):
  • glaucom
  • fæokromocytom
  • igangværende behandling med tricykliske antidepressiva

​Princip

Undersøgelsen har til formål at vise regionale ændringer i myokardiets gennemblødning i hvile, samt at påvise eventuelle ændringer i gennemblødningen under belastning. Belastning udføres enten som ergometri eller ved anvendelse af medikamentelt stress. Undersøgelsen baserer sig på, at en intravenøst givet flowmarkør “99mTc-myoview” optages i fungerende myokardieceller proportionalt med vævsgennemblødningen. Områder med nedsat gennemblødning vil fremtræde med nedsat aktivitet i skintigrammet. 
Undersøgelsen udføres med tomografisk teknik og samtidig ekg-synkroniseret optagelse, hvorved også kvantitative parametre for venstre ventrikels funktion kan registreres.

Praktisk udførelse

Undersøgelsen forløber over 2 dage. Den ene dag indgives flowmarkøren i hvile. Efter ca. 1 time foretages billedoptagelser med gammakamera. Den anden dag indgives flowmarkøren under den myokardielle belastning. Efterfølgende foretages billedoptagelse med gammakamera. Varigheden af billedoptagelserne er ca. ½ time.

Forberedelse af patient

Patienterne bør være uden antianginøs terapi ved undersøgelsen. Hvis der anvendes medikamentel belastning skal patienterne 12 timer før undersøgelsen desuden afstå fra at indtage kaffe, te og kakao samt Theophyllamin.

Patientinformation​ fremsendes til patienten ved booking af undersøgelsen.
Medicinsk behandling samt eventuel obstruktiv lungesygdom skal anføres på henvisningen. 

Såfremt patienten ikke kan cykle, bedes det anført.

Varighed

Undersøgelsen varer ca. 3 timer begge dage.

Strålebelastning

Den totale stråledosis ved gennemførelse af to skintigrafiske optagelser (belastning og hvile) er ca. 12 mSv, svarende til en CT-skanning af mave-tarmkanalen (gennemsnitlig baggrundsstråling i Danmark: 3 mSv/år).

Tolkning

Undersøgelsen tolkes og beskrives primært med hensyn til myokardiets perfusionsforhold i hvile og under belastning - specielt om der forekommer belastningsinduceret (reversibel) myokardieiskæmi.

Undersøgelsen kan desuden give inform​ation om venstre ventrikels størrelse og pumpefunktion.

Se i øvrigt

Ugeskrift for Læger, Oktober 1998, Klaringsrapport nr.3: Myokardieskintigrafi.


Redaktør