Lungeskintigrafi

​Indikation

Mistanke om lungeemboli.

Princip

Til bestemmelse af lungernesperfusion anvendes makroaggregeret albumin (MAA), der er mærket med 99mTc. Efter intravenøs indgift af MAA, opfanges dette i lungekapillærerne og aktivitetsfordelingen vil afspejle lungeperfusionen. Til bestemmelse af lungernes ventilation anvendes 81mKryptongas, der inhaleres. Fordelingen af aktiviteten vil afspejle lungernes ventilationsforhold.

Praktisk udførelse

Efter intravenøs indgift af radioaktivt mærket MAA placeres patienten foran gammakamera og indånder 81mKryptongas gennem en maske. Der optages billeder i fire projektioner.
Der kan suppleres med SPECT/CT, der giver tomografisk fremstilling af lungens perfusion og ventilation.

Forberedelse af patient

Ingen, men hvis der foreligger et nyligt røn​tgen af thorax medsendes dette.

Varighed

Undersøgelsen varer samlet ½ time.

Strålebelastning

Ca. 1 mSv (gennemsnitlig baggrundsstråling i Danmark: 3 mSv/år).

Tolkning

Ved akut lungeemboli ses typisk perfusionsdefekt(er). Da en række andre lungelidelser ligeledes giver anledning til perfusionsdefekter (fx COLD), bør eventuelle defekter sammenholdes med ventilationsskintigrafien.






Redaktør