Knogleskintigrafi

​​Indikation

Benyttes til påvisning af patologiske knogleprocesser, f.eks. tumorer, betændelser og frakturer. Undersøgelsen benyttes endvidere tidligt i udredning af ledlidelser samt til vurdering af protesemateriale i hofter og knæ. 

Princip

Ved sygdomsprocesser i knoglevæv er der øget knoglenedbrydning og opbygning. Der injiceres technetium-mærket difosfonat, der optages i metabolisk aktivt knoglevæv og med gammakamera afbildles skelettet.

Praktisk udførelse

Ca. 2 timer efter indgift af technetium-mærkede difosfonatforbindelser i en perifer vene tages billeder med gammakamera. Selve billedoptagelsen varer typisk 1 –1½ time og indbefatter oftest en helkropsundersøgelse samt eventuelle regionale optagelser og/eller tomografi.

Forberedelse af patient

Ingen. 

Varighed

Den samlede varighed af undersøgelsen er ca. 3 timer.

Strålebelastning

Ca. 4 mSv (gennemsnitlig baggrundsstråling i Danmark: 3 mSv pr. år).

Tolkning

Knogleskintigrafi er en følsom, men uspecifik metode til at afsløre sygdomsaktivitet i knoglesystemet. Undersøgelsen er således velegnet til at påvise selv beskedne forandringer, men uegnet til at skelne mellem forskellige sygdomsprocesser. Ved at sammenholde fordelingsmønster af eventuelle forandringer med patientens anam​nese vil der ofte kunne gives en tentativ diagnose.


Redaktør