Ekkokardiografi

​Indikation

Ekkokardiografi foretages i dag på meget vide indikationer,​ dog hyppigst ved hypertension, mistanke om hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom og klaplidelser.

Stort set enhver mistanke om hjertesygdom vil kunne begrunde en henvisning til ekkokardiografi. 

Med konventionel teknik giver undersøgelsen ikke sikre oplysninger om koronararteriesygdom, men ofte vil det være hensigtsmæssigt at foretage ekkokardiografi for at udelukke anden samtidig hjertesygdom. 

Princip

Ekkokardiografi er en billeddannende ultralydsundersøgelse af hjertet, som giver såvel morfologisk som funktionel information. Således vil der kunne udhentes oplysninger om kammerstørrelse, vægtykkelse, regional og global pumpefunktion, hjerteklapper (stenose/insufficines) og perikardiesygdomme. 

Praktisk udførelse

Patienten undersøges i liggende stilling, idet lægen med ultralydsapparatets transducer søger indblik til hjertet gennem thoraxvæggen. Hjertet udmåles i standardiserede projektioner, ligesom der foretages en standardiseret vurdering af hjerteklappernes funktion.

Forberedelse af patient

Ingen. 

Varighed

C​a. ½ time.

Strålebelastning​

Ingen. 

Tolkning

Undersøgelsen giver mulighed for at beskrive en lang række funktionelle og morfologiske forhold.
Ofte vil en henvisning, med præcis angivelse af problemstilling og videregivelse af relevante kliniske oplysninger, give anledning til en specifik tolkning og beskrivelse.


Redaktør