Captoprilrenografi

​Indikation

Benyttes hvor forudgående renografi har rejst mistanke om mulig renal/renovaskulær årsag til hypertension.

Princip

Falder en nyres perfusionstryk, f.eks. på grund af nyrearteriestenose, vil nyren forsøge at bevare GFR ved øget sekretionen af renin. Renin omdanner angiotensinogen til Angiotensin I, som via converting enzym konverteres til Angiotensin II, der medfører øget glomerulært perfusionstryk. Er en nyre således afhængig af en høj angiotensin II koncentration for at bevare GFR, vil indgift af en ACE-hæmmer medføre fald i GFR. Ved at sammenholde nyrefunktion fra renografi med og uden indgift af ACE-hæmmer vil man således kunne sandsynliggøre, om der kan være tale om ensidig renal/renovaskulær årsag til hypertension. For princip i renografi henvises til særskilt vejledning 

Praktisk udførelse

Efter anlæggelse af iv adgang starter patienten på at drikke ca. 1 liter væske, og der indgives per os en ACE-hæmmer (Captopril). De følgende 45 min. måles blodtryk og puls ca. hver 15. minut. 
Derefter udføres selve renografien, og når den er afsluttet, udtages blodprøve til reninbestemmelse.

Forberedelse af patient

Ingen, men det vil være en god idé at medbringe læsestof.

Varighed

Undersøgelsen varer samlet ca. 2 timer.

Strålebelastning

Ca. 1,5 mSv (gennemsnitlig baggrundsstråling i Danmark: 3 mSv/år).

Tolkning​

Nyrefunktion og funktionsfordeling vurderes og sammenholdes med resultater fra renografi uden indgift af ACE-hæmmer. Ensidigt funktionstab under ACE-hæmmer indgift rejser mistanke om ensidig renal/renovaskulær årsag til hypertension og indicerer normalt supplerende nyrevenekateterisation(efter konference).


Redaktør