Faglig profil

  • ​​​Afdelingen har 25 ansatte og udfører ca. 12.000 patientundersøgelser årligt.
  • Afdelingen udfører organfunktionsundersøgelser og dækker så godt som hele specialets udbud af undersøgelser, fraset PET-skanning.
Udbudet af funktionsdiagnostiske undersøgelser omfatter dynamiske billeddannende undersøgelser og fysiologiske undersøgelsesmetoder uden billeddannelse. 

De billedbaserede undersøgelser omfatter nuklearmedicinske undersøgelser, doppler-ultralydsskanning, magnetisk resonansskanning og knogletæthedsmåling. 

De fysiologiske undersøgelser omfatter bl.a. metoder til måling af blodtryk, lungefunktion, hjerterytme, nyrefunktion og metoder til vurdering af det autonome nervesystem.

Afdelingen dækker primært hospitalets behov for funktionsdiagnostik, men udfører desuden et større antal undersøgelser for praksissektoren.

Forskning og undervisning

Foruden diagnostiske undersøgelser er afdelingen beskæftiget med forskning og undervisning. Forskningsindsatsen er primært inden for det kardiovaskulære område og inden for sygdom i det autonom​e nervesystem.
 
Afdelingen varetager præ- og postgraduate undervisningsopgaver for Københavns Universitet og for CVU-Øresund. Desuden deltager afdelingen i speciallægeuddannelsen samt i uddannelse og efteruddannelse af bioanalytikere, sygeplejersker og lægesekretærer.


Redaktør