Patientinformation

​Klinisk Biokemisk Afdeling udfører en række særlige undersøgelser, og du kan læse mere om disse undersøgelser i afdelingens patientpjecer. Du kan finde flere pjecer på hjemmesiden www.regionh.dk/blodprøver. 

​​​

​Patientinformation om pusteprøve 

Du kan via hjemmesiden www.regionh.dk/blodprøver finde patientinformation om pusteprøve for bakterien Helicobacter Pylori. 

Redaktør