Hvordan får jeg taget en blodprøve?

​Hvorfor skal jeg have taget en blodprøve?

Blod indeholder mange forskellige stoffer, som kan fortælle os noget om kroppens funktioner. Blodprocenten fortæller os, om du mangler blod, mens saltbalancen kan give oplysninger om nyrefunktionen. 

Det er din praktiserende læge eller lægen på den tilhørende afdeling, der bestiller undersøgelserne. Blodprøven hjælper lægen til at finde frem til en diagnose, så du kan få den rette behandling.

Hvordan får jeg taget en blodprøve?

Klinisk Biokemisk Afdeling har tre​​​​ Blodprøvetagningsambulatorier, hvor du kan få taget dine blodprøver. Du skal huske at medbringe dit gule sundhedskort.

Inden prøven tages, skal bioanalytikeren sikre sig, at identifikationen er korrekt, hvilket gøres ved hjælp af dit navn og CPR-nr. 

Huden desinficeres inden indstik, og der lægges en stase/slange på overarmen, så blodårerne træder tydeligere frem. Indstikket sker med en steril engangskanyle. Vi tager kun de prøver, som afdelingen eller lægen har bestilt.

Hvad sker der med min blodprøve?

Vi mærker prøveglassene med et nummer, der kun tilhører dig og dine prøver. Herved sikrer vi, at dit blod bliver undersøgt for det, som din læge har bestilt.

De fleste svar på dine prøver vil være færdig allerede samme dag eller dagen efter. Der vil dog være enkelte analyser, hvor svartiden vil være længere. 

Når undersøgelserne er udført, sendes svarene til den afdeling, der har sendt dig til undersøgelse eller din praktiserende læge, hvorefter du kan få oplyst resultaterne.

Skal jeg møde fastende?

Nogle undersøgelser, hvor du skal have taget blodprøver, kræver, at du møder fastende. Det betyder, at du ikke må drikke og spise fra klokken 22:00 dagen før, du skal have taget blodprøver. Du må dog gerne drikke 1-2 glas vand, men kun vand.

Du må ikke ryge eller tygge tyggegum​mi de sidste 2 timer inden prøvetagning.

Livsvigtig medicin må du gerne tage som du plejer, medmindre lægen har aftalt andet med dig.

Hvad hvis jeg skal undersøges for medicinindhold?

Ved kontrol af medicinindhold i blodet skal blodprøven tages på et​ bestemt tidspunkt i forhold til medicinindtagelsen. Som hovedregel skal det være mindst 12 timer efter, at du har taget din medicin. Inden undersøgelsen bør du snakke med din læge om, hvornår du skal tage din medicin.

Redaktør