S

​Blod, serum, plasma
P- Salicylat​​ 
SARS-CoV-2 antistof - Serologivejledning til praksis
P- Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Nucleoprotein)-antistof
P- Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Spike glycoprotein)-antistof
B- Sedimentationsreaktion (sænkning)​
P- Syfilis – Se P-Treponema Pallidum-antistof
Pt(aB)- Syrebasestatus gruppe
Synacthen-test – Se ​Binyrebark-Kortisol sekr. gruppe; (tetracosactid i.v.)


Urin
USTIX  Se U-Urinundersøgelse stix gruppe 


Andre prøvematerialer
Pt-SAH Udredning Redaktør