Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling udfører blodprøvetagning, optagelse af EKG (elektrokardiogrammer) samt analysering af patientprøver i afdelingens laboratorie.