Kontakt

Kontaktoplysninger for Afdeling for HR og Arbejdsmiljø

Sekretariats- og Udviklingsafdelingen
HR og Arbejdsmiljø
Bispebjerg Hospital
Indgang 20D, 1. sal
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

HR- og Arbejdsmiljøchef
Lars Cramer
Tlf: 38 63 55 63
Redaktør