Læge- og medicinstuderende

Hoveduddannelsesstillinger

Hjerteafdelingen deltager i undervisningen af læger i hoveduddannelsesforløb inden for kardiologi, geriatri og almen medicin.

Når du er i gang med din hoveduddannelse hos os, vil du få tildelt en hovedvejleder, som sørger for, at dit uddannelsesprogram gennemføres. Alle speciallægerne på afdelingen fungerer ligeledes som kliniske vejledere.

Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst tildeler hoveduddannelserne.

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst tildeler hoveduddannelserne.Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst tildeler hoveduddannelserne.

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst tildeler hoveduddannelserne.Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst tildeler hoveduddannelserne.

Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst tildeler hoveduddannelserne.

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst tildeler hoveduddannelserne.

KBU

Efter endt universitetsuddannelse kan du få tildelt en KBU-stilling (Klinisk Basisuddannelse) hos os.

Når du er igang med din KBU hos os, vil du få tildelt en hovedvejleder, som sørger for, at dit uddannelsesprogram gennemføres. Alle speciallægerne på afdelingen fungerer ligeledes som kliniske vejledere. 

Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst tildeler KBU-stillingerne.

Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse Øst tildeler KBU-stillingerne.

Introduktionsstilling i kardiologi

Du kan bruge vores 1-årige introduktionsuddannelse til at få erfaring med- og indblik i det kardiologiske speciale.

Når du er igang med din introduktionsstilling hos os, vil du få tildelt en hovedvejleder, som sørger for, at dit uddannelsesprogram gennemføres. Alle speciallægerne på afdelingen fungerer ligeledes som kliniske vejledere.

Vi slår alle vores introduktionsstillinger op i Region Hovedstadens jobportal.

Vi slår alle vores introduktionsstillinger op i i Region Hovedstadens jobportal.

Redaktør