Hjerteambulatorium

Hjerteambulatoriet består af fire enheder (Y1, Y2, Y3 og Y4) med hvert deres fokus - læs her om alle enhederne.

​Information om Hjerteambulatoriet

Hjerteambulatoriet modtager patienter hen​vist fra praktiserende læger, speciallæger, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers sengeafsnit eller fra A​kutmodtagelsen. 

Hjerteambulatoriet tilbyder justering af og opfølgning på medicinsk behandling samt information og undervisning vedrørende hjertesygdomme. 

Ambulatoriet er åbent alle hverdage i tidsrummet 08:00 - 15:00, og kan telefonisk kontaktes i åbningstiden på telefonnummer 38 16 30 03.

Hjerteambulatoriet er opdelt i 4 enheder på Frederiksberg Hospital (Y1, Y2, Y3 og Y4).


Du kan finde mere information om hver enkelt enhed her:

 

Afsnitsledelse og personale i Hjerteambulatoriet

Afsnitsledelsen i Hjerteambulatoriet består af følgende:
  • Afsnitsansvarlig overlæge Charlotte Sørum
  • Afdelingssygeplejerske Louise Due Ravnborg 
  • Assisterende afdelingssygeplejerske Pia Skipper Olander 
  • Sekretariatsleder Pernille Lund Andersen
  • Souschef for sekretærerne Lene Bertelsen
Herudover er der i Hjerteambulatoriet ansat læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer. 
Redaktør