Kontraktforskning

Hjerteafdelingens forskningsenhed deltager i forskellige forskningsprojekter vedrørende lægemidler. Som patient kan du blive tilbudt at komme med i et lægemiddelforsøg.   

Forskningsenheden i Hjerteafdelingen deltager i lægemiddelforsøg, som omhandler kardiovaskulære lidelser og medicinskbehandling. Forsøgene foregår i samarbejde med lægemiddelbranchen, som henvender sig for at afprøve lægemidler, der kan være til gavn for patienter med hjertelidelser.

Deltagelse i lægemiddelforsøg 

Da vi ønsker at levere den højeste kvalitet i både behandling og pleje og i forskning og udvikling, opfordrer vi vores indlagte patienter til at deltage i vores lægemiddelforsøg. Vi ser det som en integreret del af det at være patient hos os.

Vi udfører altid vores lægemiddelforsøg under strenge etiske forhold, og at vi udelukkende deltager i lægemiddelforsøg, hvor der foreligger nok sikkerhedsdata til at afprøve lægemidlerne på en større population.

Patienters deltagelse har stor betydning for udviklingen af den medicinske behandling af patienter med kardiovaskulære lidelser.

Personalet i forskningsenheden

Forskningsenheden består af projektsygeplejersker, ph.d studerende og overlæger.

 


 


Redaktør