Information til plejepersonale

I Hjerteafdelingen har vi ca. 140 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vores plejepersonales kompetenceudvikling og arbejdsmiljø er vigtigt for os - og du kan læse om dette fokus her.

​Studerende og elever i Hjerteafdelingen

Vi er i Hjerteafdelingen ansvarlige for, og har meget fokus på, den kliniske undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent-elever.

I Hjerteafdelingen er det den kliniske underviser, Nina Nielsen, som forestår og har ansvaret for den daglige kliniske undervisning og vejledning af sygeplejestuderende i afdelingen.

For mere information om klinisk undervisning af sygeplejestuderende i Region Hovedstaden, se hjemmesiden KURH.

 

kompetenceudvikling for sygeplejersker

Alle sygeplejersker, der ansættes i Hjerteafdelingen, oplæres og uddannes ud fra et fast tilrettelagt uddannelsesprogram.

I samarbejde med afdelingssygeplejersken og afsnittets sygeplejerske med klinisk specialfunktion (se navne nedenfor) arbejdes der individuelt med tilegnelsen af de nødvendige kompetencer hos den enkelte sygeplejerske.

Sygeplejersker uden kardiologisk uddannelse deltager desuden i Region Hovedstadens Kardiologiske Uddannelse, som er delt i 2 moduler:

  • Modul I er tilrettelagt til sygeplejersker med 2-4 måneders erfaring fra en kardiologisk afdeling. Modulet varer 10 kursusdage fordelt over 4 uger.
  • Modul II er tilegnet sygeplejersker med 18-24 måneders erfaring fra en kardiologisk afdeling. Modulet varer 12 kursusdage fordelt over 4 uger.

Begge moduler tager udgangspunkt i patientens perspektiv, og der arbejdes med sygepleje, EKG- og sygdomslære.

Redaktør