Hvad er geriatri?

​Geriatri er ​læren om alderdommens sygdomme, deres årsager, diagnose, behandling og forebyggelse.

  • ​Geriatri er det bredest dækkende interne medicinske speciale,​ og varetager udredning og behandling af svækkede, ældre patienter med komplekse sygdomme og syndromer. 

  • Målet er så vidt muligt at helbrede patientens akutte tilstand, forbedre funktionsniveauet, øge livskvaliteten og sikre uafhængigheden. 

  • Det betyder, at der i geriatrien arbejdes meget tværfagligt, tværspecialiseret og tværsektorielt for at skabe en helhedsløsning og et sammenhængende forløb for patienten.

  • De geriatriske patienter er oftest over 65 år, og patienterne har ofte​ problemer med vedrørende føde- og væskeindtagelse, hukommelse, mobilitet, balance og kontinens. 

  • Disse problemer identificerer dog ikke entydigt patientens bagvedliggende organlidelser. Derudover har den ældre patient ofte flere sygdomme, der optræder samtidig - det kan være tilfældigt, hvilken der ”vælter læsset”. 

  • ​Derfor er udredningen og helhedsvurderingen af patienten meget vigtig og danner basis for den videre behandling, rehabilitering og opfølgning.

Redaktør