Geriatrisk afdeling

  • ​Afdelingens optageområde er Frederiksberg og Vanløse.

  • Afdelingen har 3 ambulatorier. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for patienter er 5-7 dage, og der møder 45 patienter i ambulatorierne, afhængig af behov for indsats.

  • ​Der arbejdes tværfagligt i afdelingen: Læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og - ved behov - socialrådgiver. Der arbejdes også tværsektorielt: Hjemmeplejen, praktiserende læger og ​sociale sagsbehandlere.

  • Afdelingens værdigrundlag er: ”At respektere patienten som et selvstændigt, ligeværdigt, socialt og kulturelt individ med grundlæggende vilje og ønske om at tage vare på sig selv”.​
Redaktør