Kørsel

​Patientbefordring er et tilbud til dig, der har brug for kørsel til og fra ambulant behandling på hospitalet.
​Som hovedregel skal du selv sørge for transporten til hospitalet. Dog har du ret til at blive befordret med ambulance eller særligt sygekøretøj, herunder særlig kørestolsvogn, hvis din helbredstilstand gør dette nødvendigt.

Hvis du har brug for kørsel, skal du henvende dig til det hospital, hvor du skal behandles. Det er hospitalet, der foretager visiteringen. 

Redaktør