Hjælpemidler

​Frederiksberg Hospital sørger for udlån, reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler til hospitalets indlagte patienter.
​Hjælpemidler er beregnet til at afhjælpe eller kompensere for nedsættelse af din evne til at klare dig selv. Der kan være behov for hjælpemidler midlertidigt eller mere varigt. 

Fysioterapeuten eller ergoterapeuten vil sammen med dig vurdere, hvad du har behov for. Hvis du har brug for hjælpemidler midlertidigt, som eksempelvis efter en hofteoperation, kan du låne dem af hospitalet. 

Hvis du har fået mere varige skader pga. din sygdom, kan det være relevant at ansøge kommunen om hjælpemidler. Det vil terapeuten hjælpe dig med.

Redaktør