​​​​​

Fysioterapien


F​ysioterapeutisk behandling består af træning af muskelstyrke, balance og koordinering/styring af bevægelser. Behandlingen er en forudsætning for, at du kan genvinde dine funktioner, f. eks at stige ud af sengen, rejse dig fra en stol og gå sikkert, evt. med et gangredskab. Derfor vil din genoptræning sammen med fysioterapeuten også bestå i at træne disse bevægelser.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Fysioterapeuten taler med dig om dit skadesforløb og dit tidligere funktionsniveau. Undersøgelsen kan bestå af f.eks. tests, der måler din styrke og bevægelighed,​ eller tests af din evne til at gå, rejse dig og sætte dig. Efter undersøgelsen vil fysioterapeuten sammen med dig lægge en plan for genoptræningen​. Patienter med behov for lungeterapi vil blive tilset af specialuddannede fysioterapeuter.