Behandling og genoptræning

​Hvordan foregår behandlingen/træningen?

Afhængig af følgerne af din sygdom eller skade vil 
fysioterapeuten:

  • Vejlede og træne dig i, hvordan du kan klare dine funktioner sikkert og med mindst mulig hjælp fra andre.
  • Vurdere dit eventuelle behov for ganghjælpemidler og bandager, som er nødvendige for, at du kan blive udskrevet fra hospitalet.
  • Træne muskelstyrke, bevægelighed i led, balance og koordination/styring af bevægelser.
  • Instruere dig i øvelser, som du selv skal gennemføre efter udlevering af et generelt eller individuelt tilpasset selvtræningsprogram.
  • Vurdere dit behov for yderligere fysioterapeutisk træning på kommunalt træningscenter efter udskrivelse eller afslutning af ambulant forløb på hospitalet.

Om genoptræning

Genoptræning kan både være almindelig styrke- og smidighedstræning af muskler og led og træning i at klare almindelige daglige gøremål.

Formålet med genoptræningen er så vidt muligt at få dig til at kunne klare det samme, som du kunne, før du blev syg. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, er målet, at du skal kunne klare dig så selvstændigt som muligt. 

Det kan være, at du får brug for forskellige hjælpemidler efter din sygdom eller skade. I de tilfælde vil du lære, hvordan du skal bruge hjælpemidlerne.

Genoptræning under indlæggelse

Genoptræning under indlæggelse på hospitalet foregår enten på det sengeafsnit, hvor du er indlagt, eller i Fysio- og Ergoterapiafdelingens træningslokaler. 

Det er hospitalets fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter, der varetager din genoptræning efter aftale med hospitalets læger og i et tæt samarbejde med hospitalets øvrige personale.

Hvad er en genoptræningsplan?

Hvis du har fået nedsat funktion og har brug for hjælp til genoptræning som følge af den lidelse eller skade, som du er blevet behandlet for på hospitalet, så udarbejdes der en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen indeholder bl.a. oplysning om dine personlige data, behandlingsdiagnose og genoptræningsbehov. 

​I genoptræningsplanen står der, om du har behov for almen genoptræning, som foregår i din bopælskommune, eller om du skal have specialiseret ambulant genoptræning, som foregår på Bispebjerg Hospital.

Redaktør