​​​​​

Ergoterapien


​Ergoterapien har til opgave at behandle indlagte og ambulante patienter. Grundlaget for den ergoterapeutiske behandling tager udgangspunkt i aktivitetsbegrebet, hvor målrettede og meningsfyldte aktiviteter knytter sig til genindlæring og optræning. 

Ergoterapeutisk behandling tager sigte på, at du genvinder, erhverver og​ forebygger tab af færdigheder, så du fortsat kan klare dine daglige gøremål. 

Hvordan foregår undersøgelsen? 

En ergoterapeutisk undersøgelse starter typisk med en samtale med dig og eventuelt din(e) pårørende om:

  • Hvordan du tidligere har klaret din dagligdag
  • Hvilke vanskeligheder og bekymringer, du har omkring at klare din hverdag

Efterfølgende kan ergoterapeuten vælge at se dig udføre ét eller flere af de gøremål, som du har peget på, eller som du tror vil volde dig problemer. Afhængigt af hvad du fejler, kan ergoterapeuten foretage yderligere undersøgelser, f.eks. hvor meget du kan bevæge armen, hvor godt du synker, husker eller løser problemer, som du kan møde i forbindelse med udførelse af dagligdagens gøremål.