Behandling og genoptræning

​Hvordan foregår behandlingen/træningen?

​Afhængig af følgerne af din sygdom eller skade vil ergoterapeuten:

  • Vejlede og træne dig i, hvordan du kan klare dagligdagens gøremål effektivt​ med mindst mulig anstrengelse og mindst mulig risiko for, at du kommer til skade.
  • Vurdere om du har behov for hjælpemidler og boligændringer, som er nødvendige for, at du kan blive udskrevet fra hospitalet.
  • Træne arm og hånd eller instruere dig i øvelser, som du selv kan lave, efter f.eks. brud eller skade på sener og nerver.
  • Vurdere om du har behov for ergoterapeutisk træning på et kommunalt træningscenter, efter du er blevet udskrevet eller har afsluttet et ambulant forløb på hospitalet.

Hvad er formålet med genoptræning?

Formålet med genoptræningen er så vidt muligt at få dig til at kunne klare det samme, som du kunne, før du blev syg. Hvis det ikke​ kan lade sig gøre, er målet, at du skal kunne klare dig så selvstændigt som muligt. 

Det kan være, at du får brug for forskellige hjælpemidler efter din sygdom eller skade. I de tilfælde vil du lære, hvordan du skal bruge hjælpemidlerne.

Genoptræning under indlæggelse

Genoptræning under indlæggelse på hospitalet foregår enten på det sengeafsnit, hvor du er indlagt, eller i Fysio- og Ergoterapiafdelingens træningslokaler. 

Det er hospitalets fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter, der varetager din genoptræning efter aftale med hospitalets læger og i et tæt samarbejde med hospitalets øvrige personale.

Hvad er en genoptræningsplan?

Hvis du har fået nedsat funktion og har brug for hjælp til genoptræning som følge af den lidelse eller skade, som du er blevet behandlet for på hospitalet, så udarbejdes der en genoptræningsplan. 

​Genoptræningsplanen indeholder bl.a. oplysning om dine personlige data, behandlingsdiagnose og genoptræningsbehov. I genoptræningsplanen står der, om du har behov for almen genoptræning, som foregår i din bopælskommune, eller om du skal have specialiseret ambulant genoptræning, som foregår på Bispebjerg Hospital.





Redaktør