Forskning

​Fysio- og ergoterapien arbejder kontinuerligt med udvikling af den kliniske praksis. Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling af de ansatte for at sikre høj kvalitet i behandlingen.

​​

Hvert år udarbejder vi mål og strategi, der sætter rammerne for, hvilken udvikling vi ønsker, og hvilke projekter vi vil støtte.

I 2010 – 2011 arbejder vi bl.a. med følgende:
  • Forskningsprojekt fibromyalgi/Parker
  • FOTT
  • Faldudredning
  • Test til den geriatriske patient. Et samarbejde mellem hospitaler og kommuner
  • Rygambulatorium
  • Implementering og kvalitetsudvikling af KOL rehabilitering
Redaktør