Susan WarmingStilling: 

​Seniorforsker

Uddannelse

Ph.D, Cand.Scient, Fysioterapeut​

Forskningsfelt/interesse

Systematiske reviews og meta analyser for at identificere de mest effektive og bedst dokumenterede behandlinger. Valide og pålidelige måleredskaber til brug i forskning og klinisk praksis.

Aktuelle projekter (ansvarlig)
  • Klinisk retningslinje for respirationsfysioterapi
  • Inter-tester reliabilitet af screeningsredskabet mGUSS til at identificere synkeproblemer hos medicinske patienter 
  • Anvendte effektmål i relation til børn med ACL-ruptur, et scoping review
  • Oversættelse, kulturel adaptation og validering af spørgeskema til registering af fysisk aktivitet hos børn/unge (Y-PAQ)
Link til publikationsliste på PubMed

PubMed/Susan Warming

Redaktør