Forskningsenheden

​Forskningsenheden i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital arbejder for at mindske nedsat funktionsevne, der er relateret til alder, skader og sygdom.

Vores forskning skal hjælpe mennesker med at leve et sundt og aktivt liv. Vi vil finde de mest effektive og sikre metoder til at forebygge og behandle sygdom inden for vores forskningsområder.

Forskningsenheden arbejder for at være førende inden for feltet:

 • Vi forsker og genererer forskningsdata vedrørende forebyggelse og behandling.
 • Vi indsamler og formidler den bedst mulige evidens, så vi kan rådgive og understøtte beslutningstagere på sundhedsområdet.
 • Vi indkredser og målretter vores forskning mod de vigtigste kroniske sygdomme, skader og handicap.
 • Vi støtter og forbedrer kvaliteten, synligheden og relevansen af forskning indenfor sygdom og sundhedsfremme.

Forskningsenhedens hovedfokus afspejler vores nuværende kompetencer:

Emner
 • Sygdomme i bevægeapparatet
 • Hjerte og lungesygdomme
 • Genoptræning
 • Sener og bindevæv
Organisering

Forskningsenheden i Fysio- og Ergoterapiafdelingen er ansvarlige for at understøtte den kliniske praksis gennem prioriterede forskningsinitiativer indenfor hospitalets specialeområder. Det vil sige:

 • Ortopædkirurgi/Idræt
 • Neurologi
 • Geriatri/fald
 • Hjerte/Lunge/KOL

Forskningsenheden sikrer en metodisk og videnskabsetisk høj faglig standard for alle Fysio- og Ergoterapiafdelingens forskningsprojekter.
 
Forskningsenheden består af 1 ledende terapeut, 2 professorer, 3 seniorforskere, 3 post doc, 1 affilieret forsker, 2 forskningsansvarlige terapeuter og flere ph.d.-studerende.
 
Forskningsenheden producerer selvstændigt forskning samt deltager i forskningssamarbejder, nationalt og internationalt, på tværs af fag og institutioner indenfor rehabilitering og fysisk aktivitet.
 
Fysio- og Ergoterapiafdelingen har i klinikken ansat 1 forskningsansvarlig terapeut, der er ansvarlige for at gennemføre og iværksætte forskningsopgaver indenfor specialerne. For den forskningsansvarlige terapeut betyder det, at ledelsesreferencen og det kliniske arbejde er funderet i grupperne/specialområderne, hvorimod Forskningsenheden danner den forskningsmæssige forankring.
 
Forskningsansvarlige fysio- og ergoterapeuter skal i vid udstrækning inddrage de kliniske medarbejdere i forskningen og skabe en direkte forbindelse mellem de kliniske medarbejdere og forskningsenheden. Inddragelsen af de kliniske medarbejdere skal blandt andet sikre klinisk relevans, samt understøtte implementering af relevant ny viden til gavn for patienterne.

Redaktør