Morten Tange Kristensen
Stilling:

Professor

Uddannelse
Ph.D, Cand.Scient, Fysioterapeut 
Forskningsfelt/interesse
 Morten Tange er professor ved Fysio- og Ergoterapiens Forskningsenhed, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og   Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet (KU).
 
 Han er tilknyttet fysisk aktivitetsmodulet på Cand. Scient. San. Udd. på KU som kursusleder og tutor og er aktivt   medlem af det internationale Fragility Fracture Network.

 Hans forskningsfokus er optimering af akutte kirurgiske/geriatriske patientforløb under primær   hospitalsindlæggelse og i det videre kommunale genoptræningsforløb, samt validering/udvikling af   målemetoder. 
Aktuelle projekter (ansvarlig) 
Link til publikationsliste på PubMed
Redaktør