​​

Mikkel H.H. Jensen

Stilling: 

Ph.D studerende

Uddannelse: 
Cand.Scient (fysioterapi). Fysioterapeut 
 
Forskningsfelt/interesse:

Min forskning fokuserer på at forstå mekanismerne og forbedre behandlingstilbuddet til personer med muskel- og især seneskader. 

Aktuelle projekter (ansvarlig): 

Jeg er i gang med mit Ph.D. projekt, hvor jeg undersøger effekten af et potentiel nyt genoptræningstilbud til personer med springerknæ. Derudover er jeg ansvarlig for projekter som undersøger egenskaberne ved nogle af de tests vi anvender til personer med springerknæ samt et projekt hvor vi kigger på de fysiologiske forskelle af knæskalssenen blandt personer som har et springerknæ og et ”raskt” knæ. 

Link til publikationsliste på PubMed:

PubMed/Mikkel H.H. Jensen​


Redaktør