​​

Christian Have Dall 

 

 

 

 

 

 

 

Stilling:

Seniorforsker og Lektor

Uddannelse

Ph.D, Cand.Scient (sundhe​dsvidenskab), Fysioterapeut

Forskningsfelt/interesse
Christian Dall forsker i hjerte- og lungesygdomme og fysisk inaktivitet/aktivitet. Primær ansættelse i afdelingen med 10% ansættelse på henholdsvis kardiologisk afdeling og Københavns Universitet.

Christian er testleder i arbejdsfysiologi på sportskardiologisk klinik, Frederiksberg Hospital og er ansvarlig for arbejdstestudstyr på BBH og FH (CPET testing). Christian lavede speciale og ph.d. omhandlende træning efter hjertetransplantation i samarbejde med hjertecenteret på Rigshospitalet.
Christian er sideløbende med forskerstillingen underviser og vejleder for studerende (BA-, kandidat- og ph.d.-niveau).

Affilieret til Institut for idrætsmedicin og Parker instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.​


Link til publikationsliste på PubMed

PubMed/Christian Have Dall​

Redaktør