​​

Theresa Bieler

​Forsknings- og udviklingsterapeut med særligt ansvar for ortopædkirurgi, idrætskirurgi og idrætsmedicin.


Kontakt

 Theresa.Bieler@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert t​il os med Digital Post via borger.dk (login med MitID)

 

Telefon: +45 2149 7706

Uddannelse

Ph.d, Cand. Scient. San., Fysioterapeut, specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi og eksamineret idrætsfysioterapeut.

Forskningsfelt/interesse

Jeg arbejder med klinisk forskning indenfor kroniske lidelser som f.eks. artrose (slidgigt) og kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), ortopæd- og idrætskirurgi, idrætsmedicin og raske seniorer og ældre. Mit særlige fokus er og har været på effekt af træning, adfærdsændringer i forhold til fysisk aktivitet og træning, fysisk funktion og muskelfunktion, samt måleredskaber.

Aktuelle projekter

PANORAMA – Promotion ANd support fOR physical Activity Maintenance post total hip Arthroplasty.
Dansk titel:  PANORAMA-projektet. Et forskningsprojekt om at komme godt i gang med fysisk aktivitet med en kunstig hofte.

Formålet med projektet er at undersøge, via lodtrækningsforsøg, om en adfærdsindsats, initieret 3 måneder efter hofteproteseoperation pga. slidgigt, øger patienternes fysiske aktivitetsniveau ½ og 1 år efter operationen og afspejles i et bedre fysisk funktionsniveau. Indsatsen er multimodal, skridttællerunderstøttet, minimal (1 samtale og 2 telefonopfølgninger) og adresserer bl.a. patienternes usikkerhed i forhold til fysisk aktivitet, hvad de skal gøre for at komme sig bedst muligt efter operationen og for holdbarheden af protesen. (Clinicaltrials.gov: NCT04471532).

Projektet bygger på et samarbejde mellem ortopædkirurgisk afdeling M50, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Professor, psykolog og forskningsleder på Psykiatrisk Center Glostrup Julie Midtgaard og patienter, som selv har fået en kunstig hofte på M50.

Projektet har fået økonomisk støtte fra: Brødrene Hartmanns Fond: 106.000 kr, Helsefonden: 225.000 kr. og TrygFonden 630.666 kr.

The IPPAHS feasibility trial - Intensified Physiotherapy for Patients After Hip fracture Surgery.
Dansk titel:  IPPAHS-projektet. Et forskningsprojekt om ekstra fysioterapi efter hoftebrud.

Formålet med projektet er at vurdere gennemførligheden af intensiveret fysioterapi til patienter indlagt med hoftebrud som led i at vurdere muligheden for at gennemføre et fremtidigt ”fuld-skala” lodtrækningsforsøg til at undersøge effekten af intensiveret fysioterapi sammenlignet med vanlig fysioterapi målt på den andel, der ved udskrivelse, har genvundet basismobilitet på niveau med før bruddet. (Clinicaltrials.gov: NCT04804527)

Projektet bygger på et samarbejde mellem ortopædkirurgisk afdeling M1 og Fysio- og Ergoterapiafdelingen.  Projektet har fået økonomisk støtte fra: Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling: 70.000 kr. og Gigtforeningen: 107.500 kr.

Link til publikationsliste på PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Bieler+T+AND+Beyer+N)+OR+(Bieler+T+AND+Kj%C3%A6r+M)+OR+(Bieler+T+AND+Langberg+H)+OR+(Bieler+T+AND+Johannsen+F)

Link til andre publikationer

Early Stage Hip Osteoarthritis is Associated with Specific Muscle Weakness
Bieler T, Magnusson SP, Kjaer M, Beyer N
Rheum Open Access 2018, 1:1

https://www.scitechnol.com/peer-review/early-stage-hip-osteoarthritis-is-associated-with-specific-muscle-weakness-C4yX.pdf


The effect of 4 months exercise training on systemic biomarkers of cartilage and bone turnover in hip osteoarthritis patients. Ellegaard M, Bieler T, Beyer N, Kjaer M, Jørgensen NR. Transl Sports Med. 2019;00:1–10.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør