​​

Susan Warming

​Seniorforsker

Kontakt

 

susan.warming@regionh.dk

 

Du kan altid skrive s​ikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med MitID)

 

Uddannelse

Fysioterapeut, B.Sc., M.Sc., Ph.d.

Forskningsfelt/interesse

Systematiske reviews og meta analyser for at identificere de mest effektive og bedst dokumenterede behandlinger. Valide og pålidelige måleredskaber til brug i forskning og klinisk praksis.

Aktuelle projekter (ansvarlig)

  • Klinisk retningslinje for respirationsfysioterapi
  • Inter-tester reliabilitet af screeningsredskabet mGUSS til at identificere synkeproblemer hos medicinske patienter 
  • Anvendte effektmål i relation til børn med ACL-ruptur, et scoping review
  • Oversættelse, kulturel adaptation og validering af spørgeskema til registering af fysisk aktivitet hos børn/unge (Y-PAQ)

Link til publikationsliste på PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(warming+s+AND+ebbeh%C3%B8j+ne)+OR+(warming+s+AND+schibye+b)+OR+(warming+s+AND+johannsen+f)+OR+(warming+s+AND+Gam+an)+or+(warming+s+AND+johnsson+C)+OR+(warming+s+AND+j%C3%B8rgensen+lw)+OR+(warming+s+AND+juul-kristensen+b)+OR+(warming+s+AND+jacobsen+js) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=warming+s%20and+j%C3%B8rgensen+lw

Redaktør