​​

Rudi Hansen

​ph.d studerende
Kontakt


Telefon: +45 3863 5599

Uddannelse

ph.d.-stud., Msc., idrætsfysioterapeut

Forskningsfelt/interesse

Jeg beskæftiger mig primært med en knælidelse, der almindeligvis er kendt som "forreste knæsmerter" eller "patellofemorale smerter" (Patellofemoral Pain, PFP).

Patellofemorale smerter er et almindeligt knæproblem, som især rammer unge og unge voksne.

Formålet med mit ph.d-projekt er at sammenligne to hyppigt anvendte former for træning (træning af hoftens muskler og træning af knæets muskler) til patienter med PFP. Desuden undersøger vi, om at der er forhold hos den enkelte patient, der kan forudsige den bedste træningsform. På den måde kan vi i fremtiden forhåbentligt individualisere behandlingen på et evidensbaseret grundlag.

I en delundersøgelse vil jeg undersøge, om patienter med ensidig PFP har øget knogleaktivitet i det smertefulde knæ sammenlignet med det smertefri knæ. Dette gøres ved brug af en PET/CT. Denne undersøgelse vil forhåbentlig øge vores viden om patologien og årsagerne til lidelsen.

Link til publikationsliste på PubMed
Redaktør