Helle Andersen

​Forsknings- og udviklingsfysioterapeut med særligt ansvar for fysio- og ergoterapi indenfor geriatri og medicinsk akutmodtagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 helle.andersen@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

Uddannelse

Fysioterapeut, Master in Sports Physiotherapy Curtin University

Forskningsfelt/interesse

Jeg arbejder med klinisk forskning indenfor ældre- og lungemedicin.  Jeg har fokus på velfærdsteknologi, at arbejde tværsektorielt samt måleredskaber, særligt på de Morton Mobility Index (DEMMI).

Jeg interesserer mig for kompetenceprofiler til fysio- og ergoterapeuter, der skal arbejde i fremtidens fælles akutmodtagelse.

Link til publikationsliste på PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=((((Andersen%20H[Author])%20AND%20Graven%20Nielsen%20T[Author]))%20OR%20((Andersen%20H[Author])%20AND%20Falla%20D[Author]))%20OR%20((Andersen%20H[Author])%20AND%20Beyer%20N)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør