​​

Hjælpemidler

​Bispebjerg Hospital har et hjælpemiddeldepot, som sørger for udlån, reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler til hospitalets indlagte patienter.

​Når du er indlagt og til behandling på hospitalet

Du har mulighed for at låne hjælpemidler på hospitalet, hvis du har behov for det. Ergo- og fysioterapeuter vurderer, sammen med dig, dit behov for hjælpemidler, og vi sørger for, at hjælpemiddeldepotet udleverer de relevante hjælpemidler til dig.  

Når du bliver udskrevet

Du kan i en begrænset periode efter udskrivelse fra hospitalet have brug for at låne hjælpemidler til brug i hjemmet. Som led i behandlingen på hospitalet, tager vi stilling til dit behov for hjælpemidler, og du kan, efter aftale med fysio- eller ergoterapeuten, låne relevante hjælpemidler med hjem i op til tre måneder.

Hospitalet udlåner kun hjælpemidler til indendørs brug, så hvis du har brug for hjælpemidler til udendørs brug, kan du kontakte et privat firma, som udlejer hjælpemidler.

Hjælpemiddeldepotets sortiment omfatter hjælpemidler til

  • gang og mobilitet, f.eks. kørestol og rollator
  • personlig pleje, f.eks. toiletforhøjer og badetaburet
  • påklædning, f.eks. gribetang og strømpepåtager. 

Tilbagelevering af udlånte hjælpemidler

Det er dit ansvar at aflevere de hjælpemidler tilbage, du har lånt. Hjælpemidlerne kan maksimalt lånes i tre måneder, hvorefter du skal levere det lånte tilbage til Bispebjerg Hospital. Du kan se den aftalte returdato på dit lånebevis.

Du kan aflevere det lånte hjælpemiddel på adressen:
Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, indgang 5, Nielsine Nielsens Vej 3, i kælderen, 2400 København NV

Find vej til hjælpemiddeldepotet
Depotet er åbent mandag til torsdag kl. 8.00-15.00, og fredag kl. 8.00-14.30.

Telefon: 3863 5478.
Mail: bfh-hjaelpemiddeldepotet@regionh.dk

Behov for varige hjælpemidler

Får du varigt brug for hjælpemidler, efter du er udskrevet fra hospitalet, kan du kontakte din kommunes hjælpemiddelafdeling og ansøge herom. Hvis vi allerede under din indlæggelse kan se, at du får varigt brug for hjælpemidler, kan vi hjælpe med ansøgningen til din kommune.

For borgere i Københavns Kommune henvises til Københavns Kommunes hjemmeside: https://www.kk.dk/hjaelpemidler

For borgere i Frederiksberg Kommune henvises til Frederiksberg Kommunes hjemmeside: https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stoette/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og

​ 

 

Redaktør