Genoptræning

​Genoptræning på hospitalet eller i kommunen?

Formålet med genoptræning

Har du haft et tab af funktionsevne i forbindelse med din sygdom og behandling på hospitalet, som ikke forventes at rette sig hurtigt af sig selv, vil vi vurdere om du kan blive tilbudt genoptræning.

Formålet med genoptræningstilbuddet er, at du genvinder samme, eller bedst mulige, grad af funktionsevne som tidligere, så du kan vende tilbage til din hverdag på den bedst mulige måde.

Genoptræningen kan foregå under din indlæggelse på hospital, efter udskrivning fra hospital og også uden forudgående indlæggelse på hospital, hvis du er tilknyttet et hospitalsambulatorie.

Ansvaret for genoptræning

Når du bliver udskrevet fra et hospital, eller du er tilknyttet et hospitalsambulatorie, har hospitalet pligt til at vurdere, om du har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Genoptræningen kan foregå på hospitalet, men vil primært foregå i din kommune. Skal du genoptræne i din kommune, skal hospitalet udarbejde en genoptræningsplan og sende den til din kommune. Genoptræningen er gratis.


Link til Københavns Kommunes hjemmeside om genoptræning: https://www.kk.dk/artikel/genoptr%C3%A6ning-og-rehabiliteringhttps://www.kk.dk/artikel/genoptr%C3%A6ning-og-rehabilitering

Link til Frederiksberg Kommunes hjemmeside om genoptræning: https://www.frederiksberg.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/rehabilitering-og-genoptraening/ambulant-rehabilitering-og

Mere information om genoptræning

Vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (2014)https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164990 kan du læse mere om reglerne for genoptræning, herunder finde oplysninger om retten til at modtage en genoptræningsplan ved udskrivning fra hospital, om befordring, frit valg, klageadgang m.v.

Redaktør