Dine rettigheder

For Fysio- og ergoterapiafdelingen er det vigtigt, at du er tilfreds med den behandling, du får hos os. Vi hører gerne fra dig, hvis du undrer dig eller har forslag til, hvad vi kan gøre bedre.

Dine rettigheder

Bispebjerg Hospital har udarbejdet en oversigt over dine muligheder og rettigheder på hospitalet. Læs mere om dine rettigheder her.

Relevant lovgivning

Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054

Serviceloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=161883

Bekendtgørelse nr. 1088 af 06/10/2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976

Vejledning nr. 9759 af 08/10/2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør