Direktionssekretariatet

​Direktionssekretariatet er stabsfunktion for direktionen ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som servicerer og understøtter direktionens arbejde. Samtidig løser Direktionssekretariatet opgaver på tværs af hele organisationen og er bindeled imellem afdelingsledelser og direktion.

​​​​​

Direktionssekretariatets​ hovedopgaver er:

 • Sekretariatsbetjening for direktionen.
 • Sekretariatsbetjening af direktionsmøder, hospitalets ledergruppe og en række faste råd og udvalg. Heri indgår sekretariatsbistand, sagsbehandling og sagskoordinering.
 • Koordinerende og tværgående opgaver for direktionen og administrationen.
 • Koordinering og kvalitetssikring af høringer og politikerspørgsmål.
 • Support/rådgivning til afdelingsledelser.
 • Sagsbehandling af klager.
Du er velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.​

​Direktionssekretariatets medarbejdere

Direktionssekretariatet bor Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23B, indgang 20D, stuen.

Mette Christensen, sekretariatschef​

E-mail: Mette.Christensen.04@regionh.dkTlf.: 38 63 61 34 

 • Beredskab.​
 • Hospitalsplanlægning.
 • Kommunesamarbejde.
 • Kontaktperson til de kliniske afdelinger.
 • Udviklingsaftaler og dialogaftaler.
 • Sekretariatsbetjening af Forum for uddannelsesansvarlige overlæger.

Jesper Krogstrup, programleder

E-mail:  Jesper.Krogstrup@regionh.dk 
Tlf.: 28 96 36 18

 • Akutområdet
 • Akutforum
 • Kapacitetsstyring
 • Organisationsudvikling relateret til nybyggeriet
 • Styregruppe for Fælles dyrestald
 • Styregruppe for Fælles forskning
 • Tværgående styregruppe for indflytning i Laboratorie og Logistikbygningen


Nina Gytz Olesen, direktionskonsulent

E-mail: nina.gytz.olesen@regionh.dk
Tlf.: 30 54 44 41

 • Beredskab
 • Dialogaftaler
 • Hospitalsplanlægning
 • Kontaktperson til de kliniske afdelinger
 • Sekretariatsbetjening af Forsknings- og Forretningsudvalg
 • Sekretariatsbetjening af Fakultetsudvalget
 • Sekretariatsbetjening af div. udvalgLine Bonnesen, sundhedsjurist​
E-mail: Line.bonnesen@regionh.dk
Tlf.: 38 63 60 76

 • Sundhedsjura​.
 • Ad hoc juridiske opgaver​.
 • Klagesager​.
 • Kontaktperson til Patientombuddet.
 • Kontaktperson til Patienterstatningen.
 • Sekretær for Klinisk Etisk Udvalg.
Marianne Birkebæk Anderson, direktionssekretær
E-mail: Marianne.Birkebaek.Anderson@regionh.dk  
Tlf.: 38 63 60 60

 • Posthåndtering/journalisering, herunder fordeling af elektronisk post til fællespostkasser.
 • Sekretariatsbetjening af: Direktionsmøder, Lederforum og stabsmøder.
 • Sekretær for direktørerne.
 • Mødebooking, forplejning, kalenderstyring mm. knyttet til sekretærbetjening.
 • Personaleadministrative opgaver.
 • Ajourføring af hjertestoplister.


Mette Bruun Kolbye, direktionssekretær
E-mail: Mette.Bruun.Kolbye@regionh.dk 
Tlf.: 40 19 77 86

 • Hospitalsplanlægning.
 • Kontaktperson til de kliniske afdelinger.
 • Kræftområdet.
 • Hjerteområdet.
 • Hospitalsstrategi.
 • Udviklingsaftaler og dialogaftaler.
 • Visitation og Akutforum.
Redaktør