Center for Voldsramte

​Center for Voldsramte er et ambulant tilbud for mænd og kvinder i Region Hovedstaden. Centret er det første af sin art inden for sundhedsvæsenet i Danmark. Vi modtager henvisninger fra hele regionen.

Center for Voldsramte / Socialmedicinsk Center
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Vej 8, Indgang 2, 2. sal
2000 Frederiksberg C

Telefon: 38 64 98 18
Telefontid: kl. 8.00 - kl. 15.00, alle hverdage

Find vej til Center for Voldsramte

Meld afbud, hvis du er forhindret

Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til os på telefon eller ved at skrive til os.

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

For borgere og patienter

 

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)


 

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail.


Åbningstider

Alle hverdage i dagtimerne.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet?

Målgruppen er voksne mænd og kvinder, som har oplevet eller oplever fysisk eller psykisk vold i deres nære relationer, hvilket primært er partnervold eller vold i familien. 

Henvisning

Vi tager i mod henvisninger fra læger og andet sundhedspersonale, fra socialfaglige i kommuner, pædagoger, frivillige og andre. Man kan som voldsramt også selv ringe til centeret.
Henvisninger sendes enten pr. mail eller ved telefonisk henvendelse.
Af hensyn til den voldsramtes sikkerhed, modtager vi ikke elektroniske henvisninger.

Ved henvisning oplyses:

  • så vidt muligt navn, køn og alder
  • telefonnummer
  • at der er givet tilladelse til, at Center for Voldsramte ringer til det pågældende telefonnummer
  • om Center for Voldsramte eller ikke må sms'e til telefonnummeret
  • kort beskrivelse af det voldelige forhold

De fleste henviste tilbydes et forløb i Center for Voldsramte med start indenfor 1-2 uger, men i nogle tilfælde vil vi i stedet rådgive om andre mere relevante tilbud.

​Andre behandlingssteder:

Ved behov for akut hjælp:
Hotline for voldsramte og pårørende: 70 20 30 82, som har døgnåbent, og som også kan oplyse om evt. muligheder for overnatning på krisecentre.

Skadestue: 1813
Politi/ambulance: 112
I dagtiden kan egen læge også kontaktes. 

Seksuelle overgreb:

Er problemstillingen primært seksuelle overgreb, henvises i stedet til Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet​ eller Klinik for Voldtægtsofre på Hillerød Hospital.

Arbejdsrelateret vold:

Er der ikke tale om vold i nære relationer, men derimod vold på arbejdspladsen, henvises i stedet til Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling​.

Ved tvivlstilfælde kan Center for Voldsramte kontaktes.​

Redaktør