​​​

Center for Voldsramte

Center for Voldsramte hjælper kvinder og mænd, som har været udsat for vold i nære relationer. Vi har ambulante forløb for voksne patienter fra hele Region Hovedstaden, og rådgiver desuden fagprofessionelle fra hele landet.

BEMÆRK: ​Vi tager i øjeblikket ikke nye patienter i forløb.
Du kan i stedet for ringe til Lev uden Vold på 1888.
Eller se andre steder nederst på denne side.​


Telefon: 38 64 98 18

Telefontid: Kl. 9.00 - kl. 13.00 mandag til onsdag.

Patienter henvises til Center for Voldsramte fra almen praksis, psykiatriske og somatiske hospitalsafdelinger, kommuner, krisecentre, politikredse og fagprofessionelle i andre organisationer, herunder civilsamfundsorganisationer.

Voldsudsatte borgere fra Region Hovedstaden kan selv henvende sig.
Hvis man som fagprofessionel har talt med en person om volden, anbefaler vi, at man laver en henvisning til os, fremfor at bede personen om selv at henvende sig.

Målgruppe

Vores patienter er eller har været udsat for psykisk, fysisk og seksuel vold i en eller flere nære relationer. Nære relationer er typisk familie, eller nuværende og tidligere partnere.

Formål

Formålet med et forløb er primært at rådgive om muligheder for relevant hjælp, støtte og behandling indenfor sundhedsvæsen, kommuner, krisecentre, politi, retsvæsen, og civilsamfundsorganisationer.

Sammen med patienten får vi overblik over sociale, psykiske og helbredsmæssige problemstillinger. Vi rådgiver om hjælp til de forskellige problemer, prioriterer sammen med patienten, og hjælper med henvisning til relevant hjælp og behandling. Ved behov, koordinerer vi de forskellige indsatser på tværs af sektorer, afdelinger og faggrupper. Der foregår ikke egentlig terapi eller lægefaglig behandling i afdelingen.

Forløb

Ambulante forløb er som udgangspunkt telefonforløb. De fleste patienter møder således ikke frem til samtaler. I de fleste forløb taler patienten både med læge og socialrådgiver. Der er ingen ventetid til start af telefonforløb.

Forløbet afsluttes, når patienten er rådgivet om alle væsentlige problemstillinger, og har fået kontakt til eller er startet i behandlingsforløb eller støtteforløb andre steder. Hvis det vurderes, at mere dybdegående udredning vil kunne bidrage til yderligere relevant behandling og hjælp, kan patienten ved afslutning skrives på venteliste til et fremmødeforløb i Center for Voldsramte. Ventetiden til fremmødeforløb er aktuelt over 2 år. 

Kontakt

Telefon: 38 64 98 18
Telefontid: kl. 9.00 - kl. 13.00 mandag til onsdag.

Er du voldsudsat: 
Ring til os i telefontiden. Hvis du foretrækker at skrive, skal du gøre det via borger.dk:

Skriv sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

Er du fagprofessionel:
Ring til os i telefontiden, eller skriv en mail. Hvis mailen ikke afsendes fra en sikker mailadresse, må der i mailen ikke anføres navn, adresse, cpr-nummer eller andre personfølsomme oplysninger.
Mail: bfh-centerforvoldsramte@regionh.dk

Henvisning

Vi foretrækker henvisning ved telefonopkald fra henviser.  
Af hensyn til den voldsudsattes sikkerhed, modtager vi ikke elektroniske henvisninger, men der kan sendes sikker mail til afdelingen.

Ved henvisning oplyses:

 • Navn og cpr-nummer
 • Telefonnummer
 • At der er givet specifik tilladelse til, at Center for Voldsramte
  må ringe til det pågældende telefonnummer
 • Om Center for Voldsramte må eller ikke må sende sms til telefonnummeret
 • Kort beskrivelse af den voldelige relation

Henvisninger vil blive tilbagevist, hvis ovenstående oplysninger mangler. 

Andre behandlingssteder

Ved behov for akut hjælp:

 • Døgnåben hotline for voldsramte og pårørende: 1888
 • Krisecentre: 1888
 • Skadestue: 1813
 • Politi/ambulance: 112
 • I dagtimerne kan egen læge også kontaktes

Seksuelle overgreb:
Er problemstillingen primært seksuelle overgreb, henvises i stedet til Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet​ eller Klinik for Voldtægtsofre på Hillerød Hospital. 

Arbejdsrelateret vold:
Er der ikke tale om vold i nære relationer, men derimod vold på arbejdspladsen, henvises i stedet til Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling​.

Ved tvivlstilfælde kan Center for Voldsramte kontaktes.​

Yderligere oplysninger

Center for Voldsramte er en selvstændig enhed under Socialmedicinsk Center. Læs mere på vores hjemmeside for yderligere oplysninger os.

Adresse:

Center for Voldsramte
Socialmedicinsk Center
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Vej 8, Indgang 2, 2. sal
2000 Frederiksberg C

Find vej til Center for Voldsramte


Redaktør