For patienter og pårørende

​Inden operation 

Alle patienter bliver set af en anæstesilæge (narkoselæge) inden operation. Det kan ofte ske samme dag, som man er til samtale i kirurgisk ambulatorium. Samtalen med anæstesilægen må dog tidligst ske 1 måned før operationen, og  suppleres altid med en vurdering umiddelbart inden operationen.

  • ​Se pjecen om "Anæstesi" ved at klikke på genvejen til højre, hvor der står "patientinformation".
  • Der er også genveje til patientinformationer vedrørende nerveblokade som smertebehandling til specielle operationer.

Under operationen

En anæstesisygeplejerske er til stede hele tiden under ethvert indgreb, hvor der gives bedøvende midler. På operationstuen har vi fuldt moderne udstyr til at overvåge din tilstand. 

Efter operationen​

Efter operationen bliver de fleste patienter kørt til Opvågningsafdelingen til observation, indtil de er helt vågne.

Der bliver givet smertestillende behandling allerede inden patienten vågner, og der bliver fulgt yderligere op på dette i opvågningstuen.

Hvis der er problemer med kvalme og opkastning, vil man få medicin mod dette.

En del patienter, der har fået foretaget mindre indgreb, vil blive kørt direkte fra operationsstuen tilbage til Dagkirurgisk afdeling.​​
Redaktør