Anæstesiklinikken

​Anæstesiafdelingen er en del af Anæstesi- og Operationsenheden, der også​ består af en operationsafdeling, en opvågningsafdeling og Dagkirurgisk A​fdeling.

​Der er ansat 27 anæstesisygeplejersker, heraf 1 afdelingssygeplejerske og 1 souschef, samt 1 sygehjælper. Afdelingssygeplejersken er fælles for Anæstesiafsnittet og Opvågningsafsnittet.

  • Der er 13 speciallæger i anæstesi på afdelingen, fordelt på 1 ledende overlæge, 1 overlæge som souschef på Operationsafsnittet, 1 overlæge med subspeciale i smertebehandling samt yderligere 9 overlæger og 2 afdelingslæger med forskellige interesseområder inden for afdelingens specialer.

Opvågningsafsnit

  • Afsnittet har 11 sengepladser, og har åbent til kl. 18.
Der er 5 faste opvågningssygeplejersker, og herudover deltager anæstesisygeplejerskerne i pleje og behandling på Opvågningsafdelingen. 

Mange patienter får lagt blokader eller rygbedøvelse på opvågningsstuen, mens operationsstuen klargøres.

De fleste patienter ligger en periode på opvågningsstuen efter operationen, men efter mindre indgreb som f. eks.  knæartroskopier overflyttes patienten direkte til Dagkirurgisk Afdeling.

Der er en fælles ledende oversygeplejerske og ledende overlæge for Operationsafdelingen, Anæstesiafdelingen, Opvågningsafdelingen og Dagkirurgisk afdeling.

Smertebehandlingsservice

Anæstesilægerne yder service i forbindelse med smerter efter operation, ligesom der ydes smerte​behandling til patienter med svære smerter i forbindelse med cancer eller andre kroniske tilstande. Det drejer sig hovedsageligt om patienter fra Urologisk Afdeling og fra de medicinske afdelinger.

Redaktør