Forskning

​Anæstesiafdelingen prioriterer forsknings- og udviklingsaktiviteter højt inden for det anæstesiologiske speciale for at søge ny viden til gavn for patienterne. 


​​

​Afdelingen har gennemført flere studier i smertebehandling.

​Satsningsområder:

  • Elektronisk patientjournal: Afdelingen har indført elektronisk anæstesijournal (PICIS). Alle data under hele behandlingsforløbet (inklusiv forløbet i Opvågningsstuen) registreres elektronisk. Det gælder alle målte parametre, som for eksempel puls, blodtryk, ilt i blodet samt hvilken medicin, der er givet. Data er tilgængelige elektronisk og kan anvendes til statistik og forskningsformål.
  • Smertedatabase: Vi følger og registrerer alle patienter, der får anlagt perifere nerveblokader, samt alle knæalloplastik-patienter. Patienterne følges med hensyn til smerter og bivirkninger i to dage efter operationen. Vi arbejder på at udvikle databasen og få den kørt sammen med vores anæstesi-registrerings-database (PICIS). Ved hjælp af oplysningerne søger vi hele tiden at forbedre vores behandling.
  • Kvalitetssikring af præmedicinsamtaler. Vi har foretaget en spørgeskema-undersøgelse af 200 sammedags-kirurgiske patienter og vil senere følge op med de indlagte patienter.
  • Sygepleje- og lægefaglige vejledninger bliver løbende gennemgået.
  • Forskning specielt i smertebehandling i forbindelse med ortopædkirurgiske operationer.
  • Ultralydsvejledte blokader til smertebehandling.
​​
Redaktør