Uddannelse for sygeplejersker

​Anæstesiklinikkens uddannelsesaktiviteter skal sikre høj kvalitet i patientvaretagelsen. Uddannelsesaktiviteterne skal fremme selvstændighed, ansvarlighed og fleksibilitet og bidrage til, at afdelingen også er en attraktiv uddannelsesinstitution. 

Det opnås ved:

  • at uddannelsesaktiviteterne planlægges og gennemføres svarende til de enkelte uddannelsers målbeskrivelser.
  • at den enkelte medarbejders behov for og ønske om efter- og videreuddannelse så vidt muligt efterkommes, idet afdelingens interesse indgår i overvejelserne.
  • at gennemføre videreuddannelse for anæstesi- og opvågningssygeplejersker.
  • at gennemføre efteruddannelse for anæstesi- og opvågningssygeplejersker.
  • at der årligt gennemføres en temadag for anæstesiklinikken.

Til afholdelse af eksterne kurser og temadage bliver der årligt afsat et beløb. Desuden råder klinikken over en fond, som den enkelte sygeplejerske kan ansøge om støtte. 

Der er i klinikken ansat en klinisk afdelingssygeplejerske,​ som er ansvarlig for klinikkens uddannelsesaktiviteter for sygeplejersker.

Redaktør