Uddannelse for læger

  • ​Anæstesiklinikken har undervisning af medicinske studenter i 9. semester og varetager undervisningen af både basal og avanceret hjertestopbehandling på hospitalet. 
  • Desuden står klinikken for årlige kurser i smertebehandling for plejepersonalet på hospitalet. 
  • Der er ugentlig intern undervisning af læger og sygeplejersker i klinikken.
Redaktør