Specialuddannelse til anæstesisygeplejerske

​Anæstesiafdelingen har en anæstesisygeplejerske i uddannelsesstilling samt en del kursister fra andre hospitaler ​i praktikforløb af henholdsvis 6 og 12 ugers varighed. Der uddannes løbende praktikvejledere til varetagelse af kursistforløbene. 

Desuden er afdelingen praktiksted for ambulancepersonale i hospitalspraktik under redderuddannelsen. Der er årligt 2 anæstesisygeplejersker på efteruddannelseskursus af 70 timers varighed. 

Specialuddannelse til anæstesisygeplejerske

Specialuddannelse bygger på sygeplejerskeuddannelsen og mindst 2 års erfaring, og retter sig mod et funktionsområde, der ligger ud over hvad uddannelsen til sygeplejerske kvalificerer til. 

Specialuddannelsen til anæstesisygeplejerske er en omfattende uddannelse i færdigheder, hvor den kliniske praksis og oplæring/uddannelse kombineres med teoretisk viden. Dette er grundlaget for at kunne handle rationelt og selvstændigt i dagligdagen og i kritiske situationer, der vil indtræde hurtigt og uforudsigeligt. 

Træning og viden er en forudsætning for at kunne forudse komplikationer og forbygge dem. Det teoretiske indhold i specialuddannelsen er dels en overbygning på den viden, som sygeplejersken har erhvervet i sin grunduddannelse dels ny viden, som ikke er indeholdt i grunduddannelsen.

Det kliniske uddannelsesforløb på Frederiksberg Hospital

Uddannelsen varer 18 måneder. Den er forudgået af 6 måneders introduktionsansættelse på anæstesiklinikken, hvor der tilbydes 6 temadage a 7 timer.

Uddannelsen omfatter: 

  • Kontraktansættelse på Frederiksberg Hospital, anæstesiafdelingen.
  • Teorikursus for Specialuddannelse til anæstesisygeplejerske , 6 uger - ca. 200 timer.
  • 5 temadage á 7 timer ​og 10 timers undervisning i eget regi.
  • 6 ugers praktikperiode på Opvågningsafsnit på Frederiksberg Hospital.
  • 6 ugers praktikperiode på Rigshospitalet, Øre/næse/halsafdeling.
  • 24 ugers praktikperiode på Bispebjerg Hospital, mave- tarmkirurgi.
  • 2 dages præ-hospitalsbehandling ved Lægeambulancen.
  • 3 opsamlingsdage på teorikursus, anæstesisimulator og forberedelse til skriftlig eksamen.
  • Afsluttende skriftlig opgave med studievejledning og 5 studiedage.

Redaktør