​​

Akutklinikken

​Ring før behandling ved akut sygdom eller skade. Du skal ringe til din praktiserende læge i åbningstiden. Udenfor den praktiserende læges åbningstid, skal du ringe til 1813, inden du møder op i Akutklinikken. Ved livstruende sygdom eller skade skal du ringe 112.

Akutklinikken har åbent fra kl. 09.00 - 21.00

Akutklinikken behandler børn og voksne med akut opståede skader,  f.eks. mindre knoglebrud, forstuvninger og flænger. Derudover modtager Akutklinikken patienter med akut opstået sygdom og patienter, som bliver indbragt med ambulance.

Ring 1813 ved akut hjælp

  • Du skal altid ringe 1813, inden du tager på Akutklinikker/modtagelser i Region Hovedstaden, herunder Akutklinikken på Frederiksberg Hospital, eller hvis du vil have lægehjælp uden for din egen læges åbningstid. 

Ring 112 ved akut livstruende sygdom eller tilskadekomst

Kommer du efter kl. 22.00, er der i porten ved hovedindgangen en telefon, hvor du kan ringe til akuttelefonen 1813, som kan bestille en ambulance eller rådgive dig om, hvorvidt du har brug for at kontakte egen læge eller tage på en af regionens døgnåbne akutmodtagelser.

Er telefonen i uorden, kan du komme i kontakt med sundhedsfagligt personale på hospitalet ved at trykke på ringeklokken.

Nærmeste døgnåbne Akutmodtagelse:

  • ​Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital
    Nielsine Nielsensvej 41 E, indgang E, 2400 København NV

  • Hvis du eller dit barn er kommet til at indtage noget, der er giftigt, har du (ud over at komme i Akutklinikken), mulighed for at kontakte Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12, hvor du kan få vejledning.​
Hvis du bliver hentet med ambulance, kan du ikke selv vælge hospital. Ambulancemandskabet vil som regel køre dig til nærmeste Akutmodtagelse eller Akutklinik, hvor der tages stilling til, om du skal indlægges.

Skadeseddel

Du kan se din skadeseddel på www.sundhed.dk efter din kontakt med Akutklinikken.


Redaktør