​​

Ledelsen

Jens Rasmussen, ledende overlæge
Telefon: 51 53 79 39 (afdelingsledelsessekretær)


Charlotte Rahbek, ledende oversygeplejerske 
Telefon: 51 53 79 39 (afdelingsledelsessekretær)


Signe Dollerup, afdelingssygeplejerske

Telefon 30 91 42 51

Mail: Akutmodtagelsen.Bispebjerghospital@regionh.dk

Redaktør