Afdelingsledelsen

​​

​Birgitte Nybo Jensen, Ledende overlæge
Telefon: 51 53 79 39 (afdelingsledelsessekretær)
birgitte.nybo.jensen@regionh.dk

Charlotte Rahbek, Ledende oversygeplejerske
Telefon: 51 53 79 39 (afdelingsledelsessekretær)
charlotte.rahbek.norup@regionh.dk

Rikke Petersen (barsel), Afdelingssygeplejerske
Rikke.Brokoeb.Oelholm.Petersen@regionh.dk

Redaktør