​​

Ledelsen

Jens Rasmussen, cheflæge
Telefon: 51 53 79 39 (afdelingsledelsessekretær)


Charlotte Rahbek, chefsygeplejerske 
Telefon: 51 53 79 39 (afdelingsledelsessekretær)


Michael Fabricius Langergaard, afsnitsansvarlig ledende overlæge ort. kir. skadespor BBH og FH

Telefon 61 79 75 58


Signe Dollerup, oversygeplejerske

Telefon 30 91 42 51


Mail: Akutmodtagelsen.Bispebjerghospital@regionh.dk

Redaktør