​​​

Åbningstid

Ring 1813 inden henvendelse til Akutklinikken

Du skal altid ringe 1813, inden du tager på Akutklinikker / modtagelser i Region Hovedstaden, herunder Akutklinikken på Frederiksberg Hospital, eller hvis du vil have lægehjælp uden for din egen læges åbningstid.

Ring 112 ved livstruende sygdom eller skade

Ved livstruende sygdom eller skade skal du ringe 112.

Akutklinikken har åbent fra kl. 09.00 - 21.00

Akutklinikken behandler børn og voksne med akut opståede skader,  f.eks. mindre knoglebrud, forstuvninger og flænger. Derudover modtager Akutklinikken patienter med akut opstået sygdom og patienter, som bliver indbragt med ambulance.

Akutmodtagelser i Hovedstadsområdet, der har døgnåbent:

Redaktør